ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 सहकारी-संघसंस्था-एकीकरण-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७०-3 application/pdf View Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)