प्रकाशन तथा अभीलेख


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 आ.व. २०७७-७८ को श्रावन महिनाको प्रगति विवरण application/pdf View Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)